Familielaboratoriet

En blog om tro og liv i familien

Om Familielaboratoriet

Familielaboratoriet er Børne- og UngdomsOases (BUO) familiearbejde. Gennem et undersøgende, afprøvende og nytænkende samarbejde med forældre, vil Familielaboratoriet støtte familier – og udruste kirkerne til at hjælpe familier lokalt.

Første projekt: “Tro i familien”

Det hele startede i september 2018 med økonomisk støtte fra Borgfonden til Familielaboratoriets første projekt ”Tro i familien”. Projektet indledtes med en undersøgelse af, hvilke erfaringer og udfordringer forældre har i forhold til kirke, familieliv og trosliv. Undersøgelsen danner baggrund for Familielaboratoriets kommende tiltag, blandt andet en række kirke-besøg i efteråret 2019, hvor formålet er at hjælpe den enkelte menighed til at udvikle gode familiefællesskaber.

Læs mere om Familielaboratoriets arbejde på hjemmesiden her.

Øvrige projekter og samarbejder

Derudover deltager BUO og Familielaboratoriet i andre, tværgående samarbejder og projekter.

Børn i Pluralisme – om at hjælpe familier og børn til at både at være forankrede i egen identitet og tro og indgå ligeligt i et pluralistisk, sekulært samfund. Flere af bloggens tidlige indlæg er oprindeligt skrevet til projektets blog. Læs mere om Børn i Pluralisme her.

Jeg er køn – et undervisningsmateriale om seksualitet og kønsidentitet ud fra en kristen livsforståelse. I foråret 2019 udkom materialet til skoler, målrettet 0.-6. klasse, og i efteråret 2019 udkommer materialer til brug i hjem og klubber for børn og juniorer. Se mere her.

Familielaboratoriet og BUO er også repræsenteret i Adamogeva’s redaktion. Hjemmesiden henvender sig til børn og unge fra 11-25 år med rådgivning og artikler vedrørende krop, seksualitet og følelser.

Derudover er der også fast samarbejde med menigheder og kirker i Dansk Oases netværk.

%d bloggers like this: